อุ่นใจยิ่งขึ้น ...ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน  Bangkok Insurance Hotline Centre

              บริการเสริมพิเศษเฉพาะลูกค้า "แผนพิทักษ์ภัยอุ่นใจข้ามแดน" ที่เพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณทันที ยามต้องเดินทางไปในต่างประเทศ

1. อุ่นใจด้วยคำแนะนำที่จำเป็น ทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง
  เช่น การทำวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สถานทูต ฯลฯ
2. อุ่นใจในยามเจ็บไข้
  ด้วยบริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์และสถานพยาบาล รวมถึงบริการส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีผู้เอาประกันภัยมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในขั้นวิกฤต จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
3. อุ่นใจกับบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน *
  เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอาการเจ็บป่วยในขั้นวิกฤต บริษัทฯ จะช่วยประสานงานในการจัดเตรียมยานพาหนะ บุคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายจากสถานพยาบาลหนึ่ง ไปอีกแห่งหนึ่งที่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ดีกว่า
4. อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ *
  สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา โดยบริษัทฯ จะช่วยประสานงานในการจัดเตรียมยานพาหนะ บุคคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาทั้งหมด เพื่อการพักฟื้นหลังจากได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
5. บริการส่งศพกลับประเทศ *
  โดยบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการส่งศพจากสถานที่เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต หากได้รับการร้องขอ
หมายเหตุ : * การบริการในข้อ 3 - 5 บริษัทฯ จะเป็นผู้วินิจฉัย และดำเนินการเอง
 
ติดต่อขอรับการบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงแจ้ง ชื่อ-สกุล และหมายเลขกรมธรรม์ ได้ที่
  Bangkok Insurance Hotline Centre โทร. +66 (0) 2342 3279