Username
  Password
 
 
   
   


 
 
     

     
 
 

 
 • BKI เปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ [22/11/2019]
 • BKI สนับสนุนประเพณีไทยเทศกาลไหมนานาชาติ [22/11/2019]
 • ทิพยประกันภัยกำไร 9 เดือน ทะลุ 1.4 พันล้าน งัดกลยุทธ์เชิงรุกชิงลูกค้าองค์กร-รายย่อย [22/11/2019]
 • เปิดเบี้ยประกันเงินกู้ช.พ.ค. แพงเว่อร์จริง หรือครูคิดกันไปเอง [22/11/2019]
 • พลังงานเร่งศึกษาปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ลดราคาขายหน้าปั๊ม [22/11/2019]
 • แนะใช้สมาร์ตโฟนถูกวิธีลดเสี่ยงกล้ามเนื้ออักเสบ [22/11/2019]
 • ประวัติศาสตร์ 35 ปี โป๊ปฟรานซิสเสด็จเยือนไทย [22/11/2019]
 • แผ่นดินไหวขนาด 5.9 ที่ลาว รู้สึกได้ในพื้นที่ 9 จังหวัดของไทย [21/11/2019]
 • ตลาดรถยนต์-จักรยานยนต์วูบ [21/11/2019]
 • ประกันสะเทือน เอไอเอสชิงผู้นำโบรกเกอร์ออนไลน์ [21/11/2019]

 •  
  • สินค้าประกันภัย
   

  ประกันภัยการเดินทาง
  เป็นการทำประกันภัยที่เหมาะ
  สำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว
  ทำงาน หรือศึกษาต่อ

  ประกันภัยรถยนต์
  เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครอง
  เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ทุกประเภท

  ประกันภัยอุบัติเหตุ
  เป็นการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิต
  และร่างกายเกี่ยวกับการเกิด
  อุบัติเหตุ (PA)

  ประกันภัยสุขภาพ
  เป็นการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิต
  และร่างกายที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
  ประเภทต่างๆ

  ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
  และร้านค้า

  เป็นการทำประกันภัยที่ใช้คุ้มครอง
  บ้าน ที่อยู่อาศัย หรือ กิจการ
  ขนาดเล็ก

  ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน
  เป็นการทำประกันภัยที่เน้นปกป้อง
  ทรัพย์สินในลักษณะพิเศษ

  ประกันภัยความรับผิด
  สำหรับบุคคลภายนอก

  เป็นการทำประกันภัยที่รับผิดแทน
  ต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพ
  หรือธุรกิจต่างๆ

  ประกันภัยสำหรับ
  การประกอบการและธุรกิจ

  เป็นการทำประกันภัยเพื่อการ
  ประกอบการและธุรกิจทั่วไป

  ประกันภัยวิศวกรรม
  เป็นการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ใน
  กลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่

  ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครอง
  ความเสียหายของสินค้าในธุรกิจ
  ขนส่ง และพาหนะขนส่งทุกรูปแบบ

  ประกันภัยประเภทอื่นๆ
  เป็นการทำประกันภัยของบุคคลที่
  ใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบ
  ต่างๆกัน


   
   
  ระบบรองรับการใช้งานบน Internet Explorer ไม่เกินกว่า version 8.0 เท่านั้น
  © 2011 Bangkokinsurance.com