บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English  
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน
บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
 
 

บริการสินไหมทดแทน (เคลม)

บริการสินไหมทดแทนยานยนต์
แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
สายด่วน 24 ชั่วโมง 1620
   
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนยานยนต์
จ่ายเป็นเงินสด ไม่เกิน 10,000 บาท ภายใน 20 นาที
จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ภายใน 3 วันทำการ


บริการสินไหมทดแทนทั่วไป ข้อแนะนำในการแจ้งอุบัติเหตุ
Download แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วไป
แบบฟอร์มรายงานทางการแพทย์
  แบบฟอร์มตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำท่วม
  แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเดินทางต่างประเทศ (CTA)
 
ในเวลาทำการ และ นอกเวลาทำการ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2129
ติดต่อทาง E-Mail เคลมรถยนต์ (ผ่านทางระบบ i-Claim) คลิกที่นี่
  เคลมอื่นๆ    คลิกที่นี่

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03)


การประกันตัวผู้ขับขี่
(ร.ย.03) 

การประกันตัวผู้ขับขี่มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นคดีความเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินเรื่องคดีความและการประกันตัวผู้ขับขี่ วงเงินที่ระบุไว้ในการประกันตัวผู้ขับขี่นั้น
จะใช้เป็นเกณฑ์ในการนำไปกำหนดหลักทรัพย์ประกันตัวในกรณีที่วงเงินที่ระบุในกรมธรรม์เพียงพอหรือครอบคลุมต่อคดี
ก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่ถ้าวงเงินไม่เพียงพอผู้ขับขี่ต้องจ่ายในส่วนต่างด้วย... เข้าสู่ระบบ