บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน

 
 
 
ท่านกำลังอยู่ที่
ประกันภัยอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
Happy 45+
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับองค์กร
 
+ ดูประกันภัยทั้งหมด
ทำประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุ ทำประกันอุบัติเหตุ

  ทำประกันอุบัติเหตุ รู้จักประกันภัยอุบัติเหตุ
  ประกันอุบัติเหตุ กลับสู่หน้าสินค้า
 ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Holiday
 มอบความคุ้มครองพิเศษ เพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

ที่ไหน เมื่อไหร่ อุ่นใจได้เสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมง... ทุกที่ ทั่วโลก
ด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก กรุงเทพประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน กรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองของการทำประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทางหรือท่องเที่ยวทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี บริบูรณ์ (ต่ออายุถึง 65 ปี)
 2. อาชีพที่ยกเว้น เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ พนักงานเก็บเงิน จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง กรรมกรชาวประมง พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่าง คนขับรถ หรือผู้ที่มีลักษณะงานในที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เป็นต้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยจะเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย ทั้งนี้หากบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารภายหลังแล้วพบว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนการรับประกันภัย บริษัทฯ สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ได้
 4. กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิมอัตราเบี้ยประกันภัยจะคงที่ หรือเป็นไปตามแผนประกันภัยเดิม
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเคลมเกิดขึ้นภายในปีกรมธรรม์เดิม บริษัทฯ อาจจะมีการพิจารณาปรับเบี้ยประกันภัย หรือจะมีการพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเป็นกรณีไป
 5. ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 14 วัน
 6. เพิ่มเติมผลประโยชน์อุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของความคุ้มครองหลัก (อบ.1) วันหยุดประจำปี หมายถึง วันหยุดตามที่ได้ระบุไว้ 17 วันรวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ต่อเนื่องกับวันหยุดนั้นมีดังต่อไปนี้

 7. 1. วันขึ้นปีใหม่ 9. วันอาสาฬหบูชา
  2. วันมาฆบูชา 10. วันเข้าพรรษา
  3. วันจักรี 11. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  4. วันสงกรานต์ (วันที่ 13 ถึง 15 เมษายน) 12. วันปิยมหาราช
  5. วันแรงงานแห่งชาติ 13. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  6. วันฉัตรมงคล 14. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
  7. วันพืชมงคล 15. วันสิ้นปี
  8. วันวิสาขบูชา    
  หมายเหตุ.- ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวันหยุดชดเชยหรือวันหยุดที่ประกาศเป็นกรณีพิเศษ
หน่วย : บาท
แผนความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปี
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  
    (อบ.1) เนื่องจาก
    - อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 500,000 1,000,000
    - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000
250,000
500,000
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000
250,000
500,000
    - วันหยุดประจำปี
600,000
1,000,000
2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
    - อุบัติเหตุทั่วไป
10,000
20,000
30,000
    - การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
    - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
    - วันหยุดประจำปี
3. ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัว 20,000 40,000 60,000
    ในฐานะผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 14 วัน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
เบี้ยประกันภัย (รายปี)
(กรุณาเลือกแผนความคุ้มครอง)
910
1,430
2,490

ประกันมะเร็ง ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

 

 Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE Available on the App Store                     

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย