บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8585
ไทย|English  
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 
 
 
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า
ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน
ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก
ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ
ประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ทำประกันการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง

ทำประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ทำประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยอุบัติเหตุ

ทำประกันภัย
ประกันภัยสุขภาพ

เป็นการทำประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงาน หรือศึกษาต่อ เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ทุกประเภท เป็นการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA) เป็นการทำประกันภัยที่เน้นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยประเภทต่างๆ
ประักันอัคคีภัย
ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า
ประกันทรัพย์สิน
ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน

ทำประกัน
ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก

ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ
เป็นการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือ กิจการขนาดเล็ก เป็นการทำประกันภัยที่เน้นปกป้องทรัพย์สินในลักษณะพิเศษ เป็นการทำประกันภัยที่รับผิดแทน ต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือธุรกิจต่างๆ เป็นการทำประกันภัยเพื่อการประกอบการและธุรกิจทั่วไป
ประกันออนไลน์
ประกันภัยวิศวกรรม

ประกันภัยทางทะเล
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัย
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
เป็นการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายของสินค้าในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งทุกรูปแบบ เป็นการทำประกันภัยของบุคคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆกัน
ทำประกันการเดินทางต่างประเทศ     ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) รายเที่ยว
คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถพิมพ์กรมธรรม์ได้เองในทันทีเมื่อซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ทำประกันภัย CTA     ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) รายปี
คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการเดินทางทั้งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ทำประกันการเดินทาง     ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ (TA)
คุ้มครองทั้งการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขณะเดินทาง รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ทำประกันภัยอบุติเหตุ     ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางกลุ่ม (Group TA)
ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ การชดเชยกรณีเกิดเหตุและค่ารักษาพยาบาล เหมาะกับผู้จัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ บริษัททัวร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

ทำประกัน, ประกันรถยนต์ชั้น 1     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัย ประทับใจได้ในบริการตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงอู่ซ่อมรถ สามารถเลือกอู่ห้างหรืออู่คุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยนวัตกรรม Quick Repair เคลมง่าย คุ้มครองแก่ตัวรถไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณี สมบูรณ์แบบไม่ว่ารถหายหรือไฟไหม้ และคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
ประกันรถยนต์ชั้น 1    

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Executive Care
ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งโครงการพิเศษจากกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองแบบชั้นหนึ่งทุกประการ แต่สามารถเลือกอู่พิเศษที่การันตีคุณภาพการซ่อมโดยกรุงเทพประกันภัย คุณภาพเทียบเท่าอู่ห้าง

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่

ประกันรถยนต์ชั้น 1     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 - SUV Special
ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองแบบตรงใจสำหรับรถ SUV โดยเฉพาะ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แพคเกจเฉพาะสำหรับรถ SUV โดยกรุงเทพประกันภัย
ขยายการรองรับสำหรับรถอายุ 2 -12 ปี คุ้มครองมั่นใจทั้งกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้
น้ำท่วม การชนทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
ทั่วประเทศ (Auto Assistance) เพื่อเพิ่มความสบายใจในทุกเส้นทาง
สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

ประกันรถยนต์ชั้น 1     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1- Used Car Special
ที่ให้ความคุ้มครองแบบตรงใจสำหรับคนรักรถโดยเฉพาะ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่ขยายการรองรับสำหรับรถยนต์อายุ 7-12 ปี
สุดคุ้มด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 500,000 บาท  ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมทั้งกรณีรถชน รถหาย  ไฟไหม้  น้ำท่วม  การชนทั้งแบบมีคู่กรณี
และไม่มีคู่กรณี  มั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อม ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย
พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วประเทศ (Auto Assistance)
เพื่อเพิ่มความสบายใจในทุกเส้นทาง

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

ประกันรถยนต์     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “คุ้มครอง-คุ้มค่า”
ความคุ้มครองสูงสุด 1,100,000 บาท คุ้มครองรถยนต์อายุตั้งแต่ 1-10 ปี
ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 8,600 บาท

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
ประกันรถยนต์ 2+     ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special ทวีคูณ
แพกเกจประกันรถยนต์ที่คุ้มค่าของกรุงเทพประกันภัย ไม่ต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายส่วนแรก(Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถ
เฉพาะมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ครอบคลุมถึงรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
ภัยก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
เหมาะสำหรับรถที่ทำทุนประกันภัยไม่เกิน 700,000บาท
สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่

ประกันรถยนต์ชั้น 2     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ชั้นสองจากกรุงเทพประกันภัย ไม่คุ้มครองตัวรถ แต่เน้นเรื่องรถหาย ไฟไหม้ และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ประกันรถยนต์ 3+     ประกันภัยรถยนต์ 3+ Special Flood
คุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก
ครอบคลุมถึงน้ำท่วม ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสุดๆ เริ่มต้นเพียง 7,000 บาท ทำประกันภัยได้อย่างสะดวกไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ประกันรถยนต์ 3+     ประกันภัยรถยนต์ 3+ Special
คุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก
ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)
เมื่อเป็นฝ่ายผิด ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสุดๆ เริ่มต้นเพียง 6,500 บาท ทำประกันภัย
ได้อย่างสะดวกไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ประกันรถยนต์ 3+ on tour     ประกันภัยรถยนต์ 3+ On Tour
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ แบบระยะสั้นที่ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 30 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถน้อยในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถประจำทุกวัน เช่น ผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญไม่ต้องจ่ายเบี้ยเป็นรายปี จ่ายเบี้ยประกันเพียง 1,399 บาท เท่านั้น คุณก็สามารถท่องเที่ยวทั่วไทยได้อย่างสบายใจกับประกันภัย 3+ On Tour
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
ประกันรถนต์ชั้น 3     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ชั้นสามจากกรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ที่เน้นรับภัยความเสี่ยงของตัวรถเอง ขณะที่เลือกใช้บริษัทประกันภัยคุ้มครองกรณีทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายจากการชนรถคู่กรณีเมื่อเป็นฝ่ายผิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ทำประกันภัย พรบ     ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ให้หลักประกันแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ใช้ท้องถนน ที่ผู้ขับขี่ทุกคันจำเป็นต้องจัดทำทุกปี สำหรับผู้ทำ/ต่ออายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังกันยายน 2551 ไม่จำเป็นต้องจัดทำเนื่องจากถูกผนวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำประกัน     ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม (Fleet)
เหมาะสำหรับบริษัทที่มีรถประจำบริษัทหลายคัน บริษัทรถเช่า ลีมูซีน ฯ ให้กรุงเทพประกันภัยบริการท่านด้วยการบริการที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบไหน หรือให้กรุงเทพประกันภัยแนะนำให้ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อหากต้องการสอบถามหรือคำนำเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8888 หรือ e-mail

ทำประกัน     ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Holiday
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
ถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
พิเศษคุ้มครองอุบัติเหตุจากวันหยุดประจำปีสูงสุด 2 เท่าของทุนประกันภัยรวมทั้งค่ารักษาพยาบาล และชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน
ทำประกันภัย     ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy 45+
ให้คุณมั่นใจ ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่ารถเข็นผู้ป่วย พิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ถึง 80 ปี และต่ออายุได้ตลอดไป
ทำประกันภัย     ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับองค์กร
คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นกลุ่ม เหมาะสำหรับองค์กรในการดูแลสวัสดิการแก่พนักงาน คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพรวมทั้งค่ารักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
ทำประกันภัย     ประกันภัยโรคมะเร็ง
ห่วงใยตัวเองจากโรคมะเร็งและค่ารักษาตัวมากมายที่ตามมา ด้วยประกันมะเร็ง ที่ราคาคงที่ตลอดไปเมื่อต่ออายุประกัน อนุมัติจ่ายเงินทั้งหมดทันทีเมื่อพบมะเร็ง ตั้งแต่ระยะแรก พร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากโรคมะเร็งที่กำลังมากขึ้นตั้งแต่วันนี้
    ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน"
คนทำงานใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ เพิ่มความอุ่นใจให้การใช้ชีวิตของคุณดำเนินไปได้ด้วยความสบายใจ ด้วยการทำประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน"
ทำประกัน     ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
ให้ความคุ้มครองสำ หรับการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล และสามารถ ซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอกเพิ่มเติมได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ทำประกันภัย     ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สำหรับองค์กร
สำหรับนายจ้างที่ต้องการให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างที่มีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้าง หรือ พนักงานของท่านได้ โดยให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาล สำหรับคนไข้นอก เพิ่มเติมได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยรักษ์บ้าน
เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป อาทิ บ้าน ทาวเฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครอง
ทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายใน พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พักชั่วคราว พิเศษ
ชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโดยไม่หักค่าเสื่อม
 
ทำประกันภัย     ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย)
เหมาะกับสถานประกอบการ อาทิ คลินิก หอพัก โรงเรียน หรือบ้านที่ตกแต่งเป็นสถานประกอบการ อาทิ ร้านค้า สำนักงาน ฯ เป็นประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้าง เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและสินค้าภายในร้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

    ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคุณและธุรกิจของคุณเสียแต่วันนี้เพื่อความอุ่นใจว่า ธุรกิจของคุณจะกลับคืนมาจากเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ ได้รวดเร็ว ด้วยการทำประกันไว้กับ โครงการร้านค้าอุ่นใจ ที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจพร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

    ประกันภัยโจรกรรม
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดจากการโจรกรรม ตั้งแต่การลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึงการใช้กำลังขู่เข็ญหรือประทุษร้าย ทั้ง เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินเครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ทำประกันภัย     ประกันภัยสำหรับเงิน
ให้ความคุ้มครองตัวเงินที่ถูกเก็บอยู่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในสถานประกอบการ ตู้นิรภัย หรือการขนส่งเงืนนอกสถานประกอบการ ในรูปแบบของการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ และยังอาจจะขยายถึงการฉ้อโกง หรือยักยอกก็ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยกระจก
ให้ความคุ้มครองในกระจกที่แตกเสียหาย จากกรณีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายติดตั้งใหม่และการจัดหาสิ่งกำบังเพื่อรอการเปลี่ยนกระจกใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
ทำประกันภัย    

ประกันภัยทรัพย์สิน
หากท่านมองหาประกันภัยในตัวทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกยกเว้นทั่วไป เช่น ของโบราณ ภาพวาด อัญมณี หรือ ของตกแต่งพิเศษ ท่านสามารถสอบถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail

 

ทำประกันภัย     ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ต ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นในสถานประกอบการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ให้ความคุ้มครองจากการเรียกร้องความเสียหายตามกฏหมายของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกิดจากการกระทำผิดพลาด ละเลย ละเมิด ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ทั้งความรับผิดส่วนตัว หรือ ความรับผิดชอบที่บริษัทรับเป็นผู้ชดใช้ให้ สามารถขยายความคุ้มครองในเรื่อง การออกหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน เสนอขายหุ้น การจ้างงาน ฯ ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยความรับผิดความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์อาจถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกตามความรับผิดตามกฏหมาย จากการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากการรักษาหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail

    ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย, การโจรกรรม, การตกหล่น, ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
สำหรับผู้ขายสินค้าผู้ต้องการความคุ้มครองจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกหนี้ เนื่องจากความเสี่ยงทางการค้าในด้านต่างๆ เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ฯ หรือเพิ่มเติมความเสี่ยงทางการเมือง เหมาะสำหรับกิจการภายในประเทศหรือระหว่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อการบริหารสภาพคล่อง ลดอัตรหนี้สูญ หรือเพิ่มเครดิตในการขอวงเงินสินเชื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ีม ธุรกิจสถาบันการเงิน
โทร 0 2285 8117 หรือ e-mail
    ประกันภัยเสริมพิเศษมอบให้แก่ลูกค้า
มอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าของท่าน โดยจัดทำประกันพิเศษให้เป็นบริการเสริมแก่ลูกค้าของท่าน ไม่ว่าจะเป็นประกันทรัพย์สินเสียหายจากสินค้าที่มีราคาสูงเช่น โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ฯ หรือประกันอุบัติเหตุให้เป็นบริการเสริมแก่ฐานข้อมูลลูกค้าหรือสมาชิกของท่าน หรือประกันประเภทใดๆก็ตาม เพียงโทรมาสอบถามเพื่อให้เราแนะนำท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายในฐานะนายจ้าง เมื่อทำให้ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายจากอุบัติเหตุหรือเป็นป่วยเป็นโรคขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน
เหมาะสำหรับผู้จัดงานอีเวนต์ต่างๆ รวมถึงจัดการประชุม สัมมนา ฯ คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงักลง ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถขยายถึงการชดเชยการลดลงของผลกำไรจากการหยุดชะงักของการจัดงานและภัยก่อการร้ายได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยร้านทอง
สำหรับร้านทอง คุ้มครองทองคำที่อยู่ในร้านจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ พร้อมความเสียหายของสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในร้าน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ชดเชยการเสียชีวิตแก่บุคคลในครอบครัวและพนักงานในร้าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี
สำหรับผู้ค่าอัญมณี คุ้มครองอัญมณีและสินค้าอื่นๆที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล จากอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือเสียหาย สามารถขยายเพิ่มถึงกรณีต่างๆ เช่น ขนส่งอัญมณี จัดแสดงสินค้า เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
สำหรับเจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฏหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แทนแก่ผู้โดยสารกรณีประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ ฯ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่ารื้อซาก และวิศวกรที่ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา
คือประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor's All Risks Insurance) ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่ถูกขนส่งมาถึงจนติดตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดเหตุอุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
สำหรับเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง อาทิ Earth Moving Machine, Mobile Cranes, Conveyor System Concrete Batching Plants เน้นคุ้มครองความสูญเสีย/เสียหาย ต่อตัวสินทรัพย์ที่ใช้ไปโดยตลอด หรือในลักษณะแต่ละโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องจักร
สำหรับเจ้าของเครื่องจักรที่เริ่มดำเนินงานตามปกติ คุ้มครองในทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆ ฯ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจาก อาทิ ความบกพร่องจากการออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูกกลั่นแกล้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้คุ้มครองต่ออุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นโดยอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร ปฏิบัติงานผิดพลาด ฯ คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงส่วนบันทึกข้อมูลที่รวมค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8780-8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังความดัน
คุ้มครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ที่เกิดจากความบกพร่องหรือการใช้งานต่างๆ และอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยสินค้า (Cargo)
การประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจะให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดไม่ถึงจากภัยต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดย เรือเดินทะเล, เครื่องบิน, รถยนต์, รถไฟ หรือทางไปรษณีย์ ประโยชน์ของการประกันภัยการขนส่งทางทะเล คือ การชดเชยความสูญเสียทางการเงินจาก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า ซึ่งไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8770-8777 หรือ e-mail
    ประกันภัยตัวเรือ (Hull)
คุ้มครองทุกความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าโครงสร้างของเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ให้พลังงานในการเดินเรือและให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8770-8777 หรือ e-mail
    ประกันภัยอิสรภาพ
คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่าหลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง จากกรณีที่อาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยประมาทในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8888 หรือ e-mail
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
เหมาะกับผู้เล่นกอล์ฟทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่ช่วยปกป้องกรณีการเล่น ซ้อม แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงรางวัลพิเศษกรณีที่ได้ "โฮล-อิน-วัน" ในการแข่งขัน และชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหายได้อีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8888 หรือ e-mail
    ประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย
ประกันภัยที่เพิ่มเติมภัยการก่อการร้าย เพื่อความอุ่นใจในทุกสถานการณ์ สามารถเลือกคุ้มครองภัยเพิ่มเติมนี้ใน ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องบิน
ครอบคลุมถึง ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องบิน ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลที่สามโดยหน่วยงานบริการภาคพื้นดิน ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกเรือ/ผู้บริหาร ประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน ประกันภัยสงครามของลำตัวเครื่องบิน ประกันภัยความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail