บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8585
ไทย|English  
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 
 
 
ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า
ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน
ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก
ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ
ประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ทำประกันการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง

ทำประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ทำประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยอุบัติเหตุ

ทำประกันภัย
ประกันภัยสุขภาพ

เป็นการทำประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงาน หรือศึกษาต่อ เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ทุกประเภท เป็นการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA) เป็นการทำประกันภัยที่เน้นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยประเภทต่างๆ
ประักันอัคคีภัย
ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า
ประกันทรัพย์สิน
ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน

ทำประกัน
ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก

ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ
เป็นการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือ กิจการขนาดเล็ก เป็นการทำประกันภัยที่เน้นปกป้องทรัพย์สินในลักษณะพิเศษ เป็นการทำประกันภัยที่รับผิดแทน ต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือธุรกิจต่างๆ เป็นการทำประกันภัยเพื่อการประกอบการและธุรกิจทั่วไป
ประกันออนไลน์
ประกันภัยวิศวกรรม

ประกันภัยทางทะเล
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัย
ประกันภัยประเภทอื่นๆ
เป็นการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่ เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายของสินค้าในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งทุกรูปแบบ เป็นการทำประกันภัยของบุคคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆกัน
ทำประกันการเดินทางต่างประเทศ     ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) รายเที่ยว
คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว หรือขอวีซ่า (กลุ่มประเทศที่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น) พร้อมให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ซื้อสามารถพิมพ์กรมธรรม์ได้เองในทันทีเมื่อซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ทำประกันภัย CTA     ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) รายปี
คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการเดินทางทั้งปี โดยเดินทางครั้งละไม่เกิน 90 วัน สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องทำประกันทุกครั้งที่เดินทาง
ทำประกันการเดินทาง     ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ (TA)
คุ้มครองทั้งการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขณะเดินทาง รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ทำประกันภัยอบุติเหตุ     ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางกลุ่ม (Group TA)
ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ การชดเชยกรณีเกิดเหตุและค่ารักษาพยาบาล เหมาะกับผู้จัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ บริษัททัวร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

ทำประกัน, ประกันรถยนต์ชั้น 1     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัย ประทับใจได้ในบริการตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงอู่ซ่อมรถ สามารถเลือกอู่ห้างหรืออู่คุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยนวัตกรรม Quick Repair เคลมง่าย คุ้มครองแก่ตัวรถไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณี สมบูรณ์แบบไม่ว่ารถหายหรือไฟไหม้ และคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
ประกันรถยนต์ชั้น 1    

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Executive Care
ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งโครงการพิเศษจากกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองแบบชั้นหนึ่งทุกประการ แต่สามารถเลือกอู่พิเศษที่การันตีคุณภาพการซ่อมโดยกรุงเทพประกันภัย คุณภาพเทียบเท่าอู่ห้าง

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่

ประกันรถยนต์ชั้น 1     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 - SUV Special
ที่คุณจะได้รับความคุ้มครองแบบตรงใจสำหรับรถ SUV โดยเฉพาะ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แพคเกจเฉพาะสำหรับรถ SUV โดยกรุงเทพประกันภัย
ขยายการรองรับสำหรับรถอายุ 2 -12 ปี คุ้มครองมั่นใจทั้งกรณีรถชน รถหาย ไฟไหม้
น้ำท่วม การชนทั้งแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
ทั่วประเทศ (Auto Assistance) เพื่อเพิ่มความสบายใจในทุกเส้นทาง
สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

ประกันรถยนต์ชั้น 1     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1- Used Car Special
ที่ให้ความคุ้มครองแบบตรงใจสำหรับคนรักรถโดยเฉพาะ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่ขยายการรองรับสำหรับรถยนต์อายุ 7-12 ปี
สุดคุ้มด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 500,000 บาท  ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมทั้งกรณีรถชน รถหาย  ไฟไหม้  น้ำท่วม  การชนทั้งแบบมีคู่กรณี
และไม่มีคู่กรณี  มั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อม ของศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย
พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. ทั่วประเทศ (Auto Assistance)
เพื่อเพิ่มความสบายใจในทุกเส้นทาง

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

ประกันรถยนต์     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 “คุ้มครอง-คุ้มค่า”
ความคุ้มครองสูงสุด 1,100,000 บาท คุ้มครองรถยนต์อายุตั้งแต่ 1-10 ปี
ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 8,600 บาท

สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
ประกันรถยนต์ 2+     ประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ Special ทวีคูณ
แพกเกจประกันรถยนต์ที่คุ้มค่าของกรุงเทพประกันภัย ไม่ต้องรับผิดชอบ
ค่าเสียหายส่วนแรก(Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ให้ความคุ้มครองแก่ตัวรถ
เฉพาะมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ครอบคลุมถึงรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
ภัยก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
เหมาะสำหรับรถที่ทำทุนประกันภัยไม่เกิน 700,000บาท
สามารถ ผ่อนชำระ 0 % ผ่านบัตรเครดิตได้ รายละเอียดการผ่อนชำระ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่

ประกันรถยนต์ชั้น 2     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2
ประกันภัยรถยนต์ชั้นสองจากกรุงเทพประกันภัย ไม่คุ้มครองตัวรถ แต่เน้นเรื่องรถหาย ไฟไหม้ และทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ประกันรถยนต์ 3+     ประกันภัยรถยนต์ 3+ Special Flood
คุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก
ครอบคลุมถึงน้ำท่วม ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) เมื่อเป็นฝ่ายผิด ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสุดๆ เริ่มต้นเพียง 7,000 บาท ทำประกันภัยได้อย่างสะดวกไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ประกันรถยนต์ 3+     ประกันภัยรถยนต์ 3+ Special
คุ้มครองตัวรถผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่เกิดการชนกับคู่กรณี ที่เป็นยานพาหนะทางบก
ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 100,000 บาท ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)
เมื่อเป็นฝ่ายผิด ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าสุดๆ เริ่มต้นเพียง 6,500 บาท ทำประกันภัย
ได้อย่างสะดวกไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความอุ่นใจในทุกเส้นทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ประกันรถยนต์ 3+ on tour     ประกันภัยรถยนต์ 3+ On Tour
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ แบบระยะสั้นที่ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 30 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถน้อยในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถประจำทุกวัน เช่น ผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญไม่ต้องจ่ายเบี้ยเป็นรายปี จ่ายเบี้ยประกันเพียง 1,399 บาท เท่านั้น คุณก็สามารถท่องเที่ยวทั่วไทยได้อย่างสบายใจกับประกันภัย 3+ On Tour
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
ประกันรถนต์ชั้น 3     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันภัยรถยนต์ชั้นสามจากกรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ที่เน้นรับภัยความเสี่ยงของตัวรถเอง ขณะที่เลือกใช้บริษัทประกันภัยคุ้มครองกรณีทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลที่สาม หรือความเสียหายจากการชนรถคู่กรณีเมื่อเป็นฝ่ายผิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ทำประกันภัย พรบ     ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ให้หลักประกันแก่ชีวิตและร่างกายของผู้ใช้ท้องถนน ที่ผู้ขับขี่ทุกคันจำเป็นต้องจัดทำทุกปี สำหรับผู้ทำ/ต่ออายุประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังกันยายน 2551 ไม่จำเป็นต้องจัดทำเนื่องจากถูกผนวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำประกัน     ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม (Fleet)
เหมาะสำหรับบริษัทที่มีรถประจำบริษัทหลายคัน บริษัทรถเช่า ลีมูซีน ฯ ให้กรุงเทพประกันภัยบริการท่านด้วยการบริการที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบไหน หรือให้กรุงเทพประกันภัยแนะนำให้ตรงกับความต้องการ กรุณาติดต่อหากต้องการสอบถามหรือคำนำเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8888 หรือ e-mail

ทำประกัน     ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Holiday
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
ถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
พิเศษคุ้มครองอุบัติเหตุจากวันหยุดประจำปีสูงสุด 2 เท่าของทุนประกันภัยรวมทั้งค่ารักษาพยาบาล และชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน
ทำประกันภัย     ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy 45+
ให้คุณมั่นใจ ในทุกช่วงจังหวะของชีวิต คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่ารถเข็นผู้ป่วย พิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ถึง 80 ปี และต่ออายุได้ตลอดไป
ทำประกันภัย     ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับองค์กร
คุ้มครองอุบัติเหตุเป็นกลุ่ม เหมาะสำหรับองค์กรในการดูแลสวัสดิการแก่พนักงาน คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพรวมทั้งค่ารักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
ทำประกันภัย     ประกันภัยโรคมะเร็ง
ห่วงใยตัวเองจากโรคมะเร็งและค่ารักษาตัวมากมายที่ตามมา ด้วยประกันมะเร็ง ที่ราคาคงที่ตลอดไปเมื่อต่ออายุประกัน อนุมัติจ่ายเงินทั้งหมดทันทีเมื่อพบมะเร็ง ตั้งแต่ระยะแรก พร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากโรคมะเร็งที่กำลังมากขึ้นตั้งแต่วันนี้
    ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน"
คนทำงานใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ เพิ่มความอุ่นใจให้การใช้ชีวิตของคุณดำเนินไปได้ด้วยความสบายใจ ด้วยการทำประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน"
ทำประกัน     ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
ให้ความคุ้มครองสำ หรับการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย จากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ โดยเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล และสามารถ ซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอกเพิ่มเติมได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ทำประกันภัย     ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม สำหรับองค์กร
สำหรับนายจ้างที่ต้องการให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างที่มีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้าง หรือ พนักงานของท่านได้ โดยให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาล สำหรับคนไข้นอก เพิ่มเติมได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยรักษ์บ้าน
เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป อาทิ บ้าน ทาวเฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครอง
ทั้งสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายใน พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พักชั่วคราว พิเศษ
ชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโดยไม่หักค่าเสื่อม
 
ทำประกันภัย     ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย)
เหมาะกับสถานประกอบการ อาทิ คลินิก หอพัก โรงเรียน หรือบ้านที่ตกแต่งเป็นสถานประกอบการ อาทิ ร้านค้า สำนักงาน ฯ เป็นประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมทั้งสิ่งปลูกสร้าง เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือและสินค้าภายในร้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

    ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน สร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคุณและธุรกิจของคุณเสียแต่วันนี้เพื่อความอุ่นใจว่า ธุรกิจของคุณจะกลับคืนมาจากเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ ได้รวดเร็ว ด้วยการทำประกันไว้กับ โครงการร้านค้าอุ่นใจ ที่รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจพร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail

    ประกันภัยโจรกรรม
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดจากการโจรกรรม ตั้งแต่การลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึงการใช้กำลังขู่เข็ญหรือประทุษร้าย ทั้ง เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินเครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
ทำประกันภัย     ประกันภัยสำหรับเงิน
ให้ความคุ้มครองตัวเงินที่ถูกเก็บอยู่ในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในสถานประกอบการ ตู้นิรภัย หรือการขนส่งเงืนนอกสถานประกอบการ ในรูปแบบของการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ และยังอาจจะขยายถึงการฉ้อโกง หรือยักยอกก็ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยกระจก
ให้ความคุ้มครองในกระจกที่แตกเสียหาย จากกรณีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายติดตั้งใหม่และการจัดหาสิ่งกำบังเพื่อรอการเปลี่ยนกระจกใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
ทำประกันภัย    

ประกันภัยทรัพย์สิน
หากท่านมองหาประกันภัยในตัวทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกยกเว้นทั่วไป เช่น ของโบราณ ภาพวาด อัญมณี หรือ ของตกแต่งพิเศษ ท่านสามารถสอบถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail

 

ทำประกันภัย     ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ต ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นในสถานประกอบการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ให้ความคุ้มครองจากการเรียกร้องความเสียหายตามกฏหมายของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกิดจากการกระทำผิดพลาด ละเลย ละเมิด ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ทั้งความรับผิดส่วนตัว หรือ ความรับผิดชอบที่บริษัทรับเป็นผู้ชดใช้ให้ สามารถขยายความคุ้มครองในเรื่อง การออกหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน เสนอขายหุ้น การจ้างงาน ฯ ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์อาจถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกตามความรับผิดตามกฏหมาย จากการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากการรักษาหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail

    ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย, การโจรกรรม, การตกหล่น, ตกน้ำ และอุบัติเหตุอื่นๆคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
สำหรับผู้ขายสินค้าผู้ต้องการความคุ้มครองจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกหนี้ เนื่องจากความเสี่ยงทางการค้าในด้านต่างๆ เช่น ผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ฯ หรือเพิ่มเติมความเสี่ยงทางการเมือง เหมาะสำหรับกิจการภายในประเทศหรือระหว่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อการบริหารสภาพคล่อง ลดอัตรหนี้สูญ หรือเพิ่มเครดิตในการขอวงเงินสินเชื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ีม ธุรกิจสถาบันการเงิน
โทร 0 2285 8117 หรือ e-mail
    ประกันภัยเสริมพิเศษมอบให้แก่ลูกค้า
มอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าของท่าน โดยจัดทำประกันพิเศษให้เป็นบริการเสริมแก่ลูกค้าของท่าน ไม่ว่าจะเป็นประกันทรัพย์สินเสียหายจากสินค้าที่มีราคาสูงเช่น โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ฯ หรือประกันอุบัติเหตุให้เป็นบริการเสริมแก่ฐานข้อมูลลูกค้าหรือสมาชิกของท่าน หรือประกันประเภทใดๆก็ตาม เพียงโทรมาสอบถามเพื่อให้เราแนะนำท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายในฐานะนายจ้าง เมื่อทำให้ลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายจากอุบัติเหตุหรือเป็นป่วยเป็นโรคขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน
เหมาะสำหรับผู้จัดงานอีเวนต์ต่างๆ รวมถึงจัดการประชุม สัมมนา ฯ คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงักลง ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถขยายถึงการชดเชยการลดลงของผลกำไรจากการหยุดชะงักของการจัดงานและภัยก่อการร้ายได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยร้านทอง
สำหรับร้านทอง คุ้มครองทองคำที่อยู่ในร้านจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ พร้อมความเสียหายของสินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในร้าน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ชดเชยการเสียชีวิตแก่บุคคลในครอบครัวและพนักงานในร้าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี
สำหรับผู้ค่าอัญมณี คุ้มครองอัญมณีและสินค้าอื่นๆที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล จากอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือเสียหาย สามารถขยายเพิ่มถึงกรณีต่างๆ เช่น ขนส่งอัญมณี จัดแสดงสินค้า เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง
สำหรับเจ้าของเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฏหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แทนแก่ผู้โดยสารกรณีประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ ฯ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่ารื้อซาก และวิศวกรที่ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา
คือประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor's All Risks Insurance) ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้องติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่ถูกขนส่งมาถึงจนติดตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดเหตุอุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
สำหรับเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง อาทิ Earth Moving Machine, Mobile Cranes, Conveyor System Concrete Batching Plants เน้นคุ้มครองความสูญเสีย/เสียหาย ต่อตัวสินทรัพย์ที่ใช้ไปโดยตลอด หรือในลักษณะแต่ละโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องจักร
สำหรับเจ้าของเครื่องจักรที่เริ่มดำเนินงานตามปกติ คุ้มครองในทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆ ฯ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจาก อาทิ ความบกพร่องจากการออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูกกลั่นแกล้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้คุ้มครองต่ออุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นโดยอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ ไฟฟ้าลัดวงจร ปฏิบัติงานผิดพลาด ฯ คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึงส่วนบันทึกข้อมูลที่รวมค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8780-8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังความดัน
คุ้มครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของหม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ที่เกิดจากความบกพร่องหรือการใช้งานต่างๆ และอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยสินค้า (Cargo)
การประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจะให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดไม่ถึงจากภัยต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดย เรือเดินทะเล, เครื่องบิน, รถยนต์, รถไฟ หรือทางไปรษณีย์ ประโยชน์ของการประกันภัยการขนส่งทางทะเล คือ การชดเชยความสูญเสียทางการเงินจาก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า ซึ่งไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8770-8777 หรือ e-mail
    ประกันภัยตัวเรือ (Hull)
คุ้มครองทุกความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าโครงสร้างของเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ให้พลังงานในการเดินเรือและให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8770-8777 หรือ e-mail
    ประกันภัยอิสรภาพ
คุ้มครองความเป็นอิสรภาพในลักษณะของมูลค่าหลักประกันเพื่อการขอประกันตัวตนเอง จากกรณีที่อาจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยประมาทในอนาคต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8888 หรือ e-mail
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
เหมาะกับผู้เล่นกอล์ฟทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่ช่วยปกป้องกรณีการเล่น ซ้อม แล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย นอกจากนั้นยังรวมถึงรางวัลพิเศษกรณีที่ได้ "โฮล-อิน-วัน" ในการแข่งขัน และชดเชยอุปกรณ์กอล์ฟที่เสียหายได้อีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8888 หรือ e-mail
    ประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย
ประกันภัยที่เพิ่มเติมภัยการก่อการร้าย เพื่อความอุ่นใจในทุกสถานการณ์ สามารถเลือกคุ้มครองภัยเพิ่มเติมนี้ใน ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail
    ประกันภัยเครื่องบิน
ครอบคลุมถึง ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของเครื่องบิน ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฏหมายต่อบุคคลที่สามโดยหน่วยงานบริการภาคพื้นดิน ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกเรือ/ผู้บริหาร ประกันภัยการสูญเสียใบอนุญาตการบิน ประกันภัยสงครามของลำตัวเครื่องบิน ประกันภัยความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้าองค์การ
โทร 0 2285 8789 หรือ e-mail