บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน

 
 
 
ท่านกำลังอยู่ที่
ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า
ประกันภัยรักษ์บ้าน
ประกันอัคคีภัยสำหรับสถาน
ประกอบการ (รักษ์บ้านสรรพภัย)
ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
 
+ ดูประกันภัยทั้งหมด
ประกันบ้าน
ทำประกันบ้าน ประกันบ้าน

  ทำประกันบ้านรู้จักประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า
  ประกันบ้าน กลับสู่หน้าสินค้า
ประกันภัยรักษ์บ้าน
ประกันบ้าน... ทำประกันภัยบ้านอยู่อาศัย

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ...
เพื่อบ้านอันเป็นที่รัก เป็นที่พักพิงอันอุ่นใจ...ตลอดไปการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ...
เพื่อบ้านอันเป็นที่รัก เป็นที่พักพิงอันอุ่นใจ...ตลอดไป
ซื้อประกันภัย

โครงการรักษ์บ้านทำประกันบ้าน มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมทรัพย์สินไว้อย่างครบถ้วน

ทำประกันบ้าน คุ้มครอง...ครอบคลุม

 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่
  • บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
  • ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ
ความคุ้มครองที่ได้รับ

ความคุ้มครองมาตรฐาน วงเงินคุ้มครอง
ไฟไหม้
ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
ภัยระเบิด
ภัยยานพาหนะหรือช้างม้าวัวควาย
ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ความคุ้มครองภัยพิบัติ วงเงินคุ้มครอง
อุทกภัย
วาตภัย
ธรณีพิบัติภัย
20,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษจากโครงการนี้ วงเงินคุ้มครอง
ภัยจากลมพายุ
แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
ลูกเห็บ
ภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน (วาตภัยและธรณีพิบัติภัย)

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) 5% หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง และทุกครั้ง
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า
20,000 บาท หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า
30,000 บาท
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ระหว่าง ซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย
 • กรณีความเสียหายไม่เกิน 50% คุ้มครอง
  ไม่เกิน วันละ 1,000 บาท รวมแล้ว
  ไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีความเสียหายมากกว่า 50% คุ้มครอง
  ไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้ว
  ไม่เกิน 60,000 บาท
 • กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง คุ้มครอง
  ไม่เกิน วันละ 1,000 บาท รวมแล้ว
  ไม่เกิน 120,000 บาท
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม, ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

ทำประกันบ้าน ความคุ้มครอง...ที่เข้าใจ
กรุงเทพประกันภัย เข้าใจความต้องการของทุกท่าน จึงเลือกสรรความคุ้มครองที่พิเศษกว่า ดังนี้
 1. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ
 2. คุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย
  หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ทำประกันไว้ในครั้งแรก
 3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนแบบเร่งด่วนในกรณีเกิดความเสียหาย และท่านจำเป็นต้องนำค่าสินไหมฯ ไปใช้ก่อน

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครองการทำประกันบ้าน ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ซื้อประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
 
 
 Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE Available on the App Store                     

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย