บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 
 
 
ท่านกำลังอยู่ที่
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยสุดคุ้ม
"ชุด มนุษย์เงินเดือน"
ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
ประกันภัยสุขภาพกลุ่มสำหรับองค์กร
 
+ ดูประกันภัยทั้งหมด
ประกันมะเร็ง
ประกันมะเร็ง ประกันมะเร็ง

  ประกันมะเร็ง รู้จักประกันภัยโรคมะเร็ง
  ประกันมะเร็ง กลับสู่หน้าสินค้า

ประกันภัยโรคมะเร็ง

วันนี้ท่านสามารถมองหาสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยงเมื่อเกิดโรคมะเร็งได้แล้ว
ด้วยประกันมะเร็งจากกรุงเทพประกันภัย คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท จ่ายทันที
เต็มวงเงินประกัน ตั้งแต่ตรวจพบมะเร็ง เพื่อความอบอุ่นใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
สำหรับท่าน และครอบครัว
ซื้อประกันภัย

ประกันมะเร็ง รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% ไม่ว่าเป็นมะเร็งระยะใด หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 90 วัน
ประกันมะเร็ง มั่นใจ ด้วยราคาเบี้ยประกันคงที่ตลอดไป เบี้ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้น เมื่อต่ออายุ
ประกันมะเร็ง คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี (ในวันสมัคร)
ประกันมะเร็ง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ทันทีเมื่อระบบอนุมัติ

ประเภทมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครอง
มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และ ทวารหนัก
มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งต่อมธัยรอยด์
มะเร็งกระดูก มะเร็งช่องปาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งในระบบประสาท
มะเร็งมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งทุกชนิด ยกเว้น มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งถุงน้ำดี และ ท่อน้ำดี
มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

ตารางเบี้ยประกันภัยหน่วย : บาท
แผน ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัยสำหรับแต่ละช่วงอายุ
10 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 - 54 ปี 55 - 60 ปี
1 100,000 450 920 1,670 2,440
2 200,000 910 1,840 3,350 4,880
3 300,000 1,370 2,760 5,030 7,370
4 400,000 1,820 3,680 6,710 9,770
5 500,000 2,280 4,600 8,390 12,220
6 600,000 2,730 5,520 10,060 14,660
7 700,000 3,190 6,440 11,740 17,100
8 800,000 3,660 7,360 13,420 19,590
9 900,000 4,100 8,280 15,100 21,990
10 1,000,000 4,560 9,200 16,780 24,450
*อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษี และอากรแล้ว ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น

เงื่อนไข
ประกันมะเร็ง ประกันมะเร็งเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 10 – 60 ปี
ประกันมะเร็ง ประกันมะเร็งคุ้มครองได้ต่อเนื่องจนครบอายุ 65 ปี
ประกันมะเร็ง ประกันมะเร็งสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000
(ทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 ท่าน)
ประกันมะเร็ง ข้อมูลในนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปเบื้องต้น ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ
จะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้เท่านั้น

ข้อยกเว้น
ประกันมะเร็ง โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.และ มะเร็งผิวหนัง
ประกันมะเร็ง กรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัยหรือน้อยกว่า 90 วัน
หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก

ประกันมะเร็ง ซื้อประกันภัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585 หรือ e-mail
 
หมายเหตุ - รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครองประกันมะเร็ง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

 
 
 Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE Available on the App Store                     

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย