บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ชำระเบี้ยประกันภัย
อู่ในสัญญา/ศูนย์ซ่อมฯ
รายชื่อโรงพยาบาล
สมัครงาน
ตัวแทน/นายหน้า
ติดต่อเรา
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 
 
 
ท่านกำลังอยู่ที่
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยสุดคุ้ม
"ชุด มนุษย์เงินเดือน"
ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
ประกันภัยสุขภาพกลุ่มสำหรับองค์กร
 
+ ดูประกันภัยทั้งหมด
ทำประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
  ทำประกันสุขภาพ กลับสู่หน้าสินค้า
ประกันสุขภาพ ประกันภัยสุขภาพ
ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษา พยาบาล รวมทั้ง
ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
ประกันสุขภาพ
ความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ
โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล ซึ่งความคุ้มครองของการทำประกันสุขภาพประกอบด้วย

• ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป
• ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล
• ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี
• ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
• ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ
• อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงแรก

นอกจากนี้ประกันสุขภาพยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการ รักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย
เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับท่านที่เป็นนายจ้างและต้องการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพ กับลูกจ้างที่มีจำนวน 20 ท่าน
ขึ้นไป
สามารถทำ ประกันภัยสุขภาพหมู่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของท่านได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีมพัฒนาลูกค้ารายย่อย
โทร 0 2285 8585
หรือ e-mail

 
 
 Now we' re on FACEBOOK Now we' re on TWITTER Now we' re on YOUTUBE Available on the App Store                     

สินค้าประกันภัย
| เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน


 © 2010 Bangkokinsurance.com
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย