บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English  
 
บริษัทของเรา
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร
โครงสร้างบริษัท
การกำกับดูแลกิจการ
รางวัลเกียรติยศ
สื่อโฆษณา
ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมเพื่อสังคม

BKI มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 (5/8/2558)
               นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ในฐานะประธานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 รุ่นที่ 22 จำนวน 29 ทุน แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าว รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนรับทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 120 คน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 75,000,000 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง (31/7/2558)
               กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง” มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับเด็กนักเรียน โดยมีนายทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนอีก 12 แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาBKI และสำนักงานตัวแทนร่วมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ (23/7/2558)
               กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับสำนักงานตัวแทนจังหวัดระนอง (นางสาวรัตน์กมล เนตรน้อยสกุล) นำพนักงานบริษัทฯ และพนักงานของสำนักงานตัวแทน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ” จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ร่วมกับสำนักงานตัวแทน ณ ป่าต้นน้ำบ้านเขาหยวก อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558กรุงเทพประกันภัยห่วงใยทุกคนจัดงาน BKI Safety Day 2014 (12/12/2557)
               บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยคณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environmental : SHE) จัดนิทรรศการ BKI Safety Day โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและผู้เช่าอาคารตระหนักถึงการป้องกันอุบัติภัยและการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยวิธีการจัดการขยะ และ 5ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขอนามัย และสร้างนิสัย) ซึ่งได้จัดแสดงผลงานด้าน 5ส. พร้อมมอบรางวัล 5ส.ดีเด่น ให้แก่หน่วยงานที่มีการปฏิบัติการด้าน 5ส.อย่างเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ตามหลัก 5 ส. ในแต่ละหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนพนักงานนำเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มนมยูเอชที เพื่อช่วยลดปริมาณขยะในอาคารและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป ซึ่งเป็นการลดมลภาวะ สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและเหมาะสม พร้อมทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมอีกด้วย
     นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงผลงานของทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team) ของกรุงเทพประกันภัย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการใช้ถังดับเพลิง และการสาธิตการปั๊มหัวใจที่ถูกต้อง อีกทั้ง ยังมีการอบรมพนักงานและผู้เช่าอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั่วทั้งอาคารอีกด้วย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 25573 องค์กรใหญ่ "ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย" ในกิจกรรม Bhappy3 (27/5/2558)
               บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ 3 องค์กรกว่า 400 คน ร่วมแรง ร่วมใจสานต่อกิจกรรมดีๆ กับ Bhappy3 ประจำปี 2558 ตอน “ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย” โดยได้ร่วมกันปล่อยลูกปลาฉลาม ปล่อยปูม้า พร้อมปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและคืนสมดุลสู่ท้องทะเล โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินในการนำกิจกรรมและให้ความรู้ถึงวิธีการปลูกปะการังที่ถูกต้องแก่พนักงานจิตอาสา ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558BKI ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล (21/5/2558)
               นางสาวลสา โสภณพนิช Assistant Vice President บมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 847,600 บาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ โดยเงินบริจาคดังกล่าวเป็นน้ำใจที่ได้รับจากบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทผู้เช่าอาคาร และผู้มีจิตศรัทธา ณ ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
สินค้าประกันภัย | เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน
  Share this page
| More
||  Now we're on   ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย 
  © 2010 Bangkokinsurance.com