บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English  
 
บริษัทของเรา
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร
โครงสร้างบริษัท
การกำกับดูแลกิจการ
รางวัลเกียรติยศ
สื่อโฆษณา
ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมเพื่อสังคม

BKI มอบทุนทางปัญญา พัฒนาจิตใจ ปลูกจิตอาสาพัฒนานักเรียนทุน (29/7/2557)
               กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนในมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิวัดดอยธรรมเจดีย์ รุ่นที่ 21 โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนทุน จำนวน 27 คน รวมทุนการศึกษาจำนวน 1.8 ล้านบาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
     อีกทั้ง นักเรียนทุนและจิตอาสากว่า 70 คน ได้ลงพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยร่วมกันทาสีห้องสมุดและอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และจัดกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านคำมืด ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ นักเรียนทุนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พร้อมฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ตลอดจนช่วยเหลืองานต่างๆ ภายในวัดอีกด้วย
     สำหรับทั้ง 3 กิจกรรม เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยดำเนินมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้เพื่อเป็นทุนทางปัญญาให้แก่เยาวชนของชาติ และการพัฒนาจิตใจตามแนวทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาของนักเรียนทุนที่ออกไปทำงานพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือสังคมอย่างไม่หวังผลตอบแทน เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งปัญญาและจิตใจที่ดีงามต่อไปBKI ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี 2557 (3/3/2557)
               คณะผู้บริหารกรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี 2557 เพื่อให้บริการรักษาโรคและบริการทันตกรรมแก่ผู้เจ็บป่วย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนและผู้มารับบริการกว่า 6,500 คน ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557กรุงเทพประกันภัย ช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้ ชุมชนร่มเกล้า คลองเตย (24/10/2556)
               กรุงเทพประกันภัย นำพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบของใช้ที่จำเป็น พร้อมอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้ภายในชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายจีรวัฒน์ พยาฆระสมิต (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธุรกิจนายหน้า พร้อมด้วยนางสาวสุธิดา มลิลา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสำนักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้แทนชุมชนร่มเกล้า ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556BKI ร่วมใจช่วยพี่น้องผู้ประสบภัย (15/10/2556)
               จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังวิกฤตในหลายพื้นที่ บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดชุดถุงยังชีพจำนวนกว่า 1,000 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 5,000 ขวด ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 จากนั้นพนักงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 
สินค้าประกันภัย | เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน
  Share this page
| More
||  Now we're on   ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย 
  © 2010 Bangkokinsurance.com