บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English  
 
บริษัทของเรา
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร
โครงสร้างบริษัท
การกำกับดูแลกิจการ
รางวัลเกียรติยศ
สื่อโฆษณา
ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมเพื่อสังคม

BKI ใจอาสาร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้พิการ (11/5/2560)
               กรุงเทพประกันภัย และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการสนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี โดยผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยกว่า 20 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามจุดต่างๆ ได้แก่ จุดลงทะเบียนและคัดกรองผู้ป่วย ช่วยพยุงพาผู้มารับการตรวจไปยังจุดต่างๆ จัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตและซ่อมแซมแขน-ขา และกายอุปกรณ์เสริม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560กรุงเทพประกันภัยร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (16/1/2560)
               บมจ.กรุงเทพประกันภัย โดยนายวีรพล บรรจงช่วย ผู้จัดการภาคใต้ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และตัวแทนประกันวินาศภัยในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม อาหารแห้ง ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560
     ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านBKI ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 (2/12/2559)
               ในโอกาสที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปีแห่งการดำเนินงานในปี 2560 กรุงเทพประกันภัยจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี โดยล่าสุดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำแพทย์ พยาบาล และผู้บริหารของบริษัทฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยที่ด้อยโอกาส กว่า 4,000 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้มารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และวัดสวนป่าริมธาร อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมมอบเครื่องช่วยหายใจและร่วมสมทบทุนจำนวน 35 ล้านบาทในการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร เพื่อรองรับการรักษาทางด้านโรคหัวใจ และอำนวยประโยชน์ในด้านการรักษาอื่นๆ เพื่อมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559BKI ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม (26/10/2559)
               กรุงเทพประกันภัย โดยนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด มอบให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 (29/7/2559)
               นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รุ่นที่ 23 ประจำปี 2559 จำนวน 25 ทุน และทุนต่อเนื่องอีก 67 ทุน ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 6,900,000 บาท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วัดสวนป่าริมธาร จ.มุกดาหาร เมื่อเร็วๆ นี้
      สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 498 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 85,236,700 บาท 
สินค้าประกันภัย | เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน
  Share this page
| More
||  Now we're on   ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย 
  © 2010 Bangkokinsurance.com