บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 0 2285 8888
ไทย|English  
 
บริษัทของเรา
วิสัยทัศน์
คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร
โครงสร้างบริษัท
การกำกับดูแลกิจการ
รางวัลเกียรติยศ
สื่อโฆษณา
ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมเพื่อสังคม

ชัย โสภณพนิช มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิยุวสถิรคุณ (1/6/2559)
               นายชัย โสภณพนิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิยุวสถิรคุณ จำนวน 2,500,000 บาท แบ่งเป็นมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จำนวน 1,000,000 บาท มูลนิธิชัยนุชนารถ โสภณพนิช จำนวน 1,000,000 บาท และมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (กลาง) องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (ที่ 3 จากขวา)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมในพิธีมอบเงินดังกล่าว ณ มูลนิธิยุวสถิรคุณ (นางเลิ้ง) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
      ทั้งนี้ การมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ของการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560BKI ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน (26/2/2559)
               นายชัย โสภณพนิช (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ในฐานะประธานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดจำนวน 23 โรงเรียน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จนสามารถพัฒนาไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจนเกิดเป็นนิสัย โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือเพื่อนำไปใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559กรุงเทพประกันภัยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี (11/12/2558)
               กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2558 โดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้นำคณะผู้บริหาร พร้อมคณะแพทย์และพยาบาลรวมกว่า 100 คน ให้บริการรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยที่ด้อยโอกาสซึ่งมีประชาชนจากหลายอำเภอใน จ.สกลนครและจ.มุกดาหาร มารอใช้บริการหน่วยแพทย์ฯ อย่างเนืองแน่นกว่า 5,000 คน รวมถึงเด็กๆ ในพื้นที่ยังได้รับยาถ่ายพยาธิเพื่อสุขอนามัยที่ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร และวัดสวนป่าริมธาร จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
     สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสุข ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2531 จวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 27 ปี โดยมีเจตนารมย์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นความสุข ปลูกได้ กับ Bhappy3 (3/12/2558)
               กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของ 3 องค์กรกว่า 300 คน จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ตอน ความสุข ปลูกได้ เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง โดยร่วมกันปลูกข้าวไรส์เบอรี่แบบนาโยนที่ปลอดสารเคมี การปลูกผักแนวตั้ง และการปลูกผักกลางแปลง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558BKI มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 (5/8/2558)
               นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ในฐานะประธานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 รุ่นที่ 22 จำนวน 29 ทุน แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าว รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนรับทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 120 คน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 75,000,000 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง (31/7/2558)
               กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง” มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับเด็กนักเรียน โดยมีนายทวี ขวัญทอง ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนอีก 12 แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา 
สินค้าประกันภัย | เคลม | นักลงทุนสัมพันธ์ | บริษัทของเรา | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา | หน้าหลัก
การประกันภัย : ประกันภัยรถยนต์ | ประกันอัคคีภัย | ประกันอุบัติเหตุ | ประกันมะเร็ง | ประกันสุขภาพ | ประกันเดินทาง | ประกันบ้าน
  Share this page
| More
||  Now we're on   ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ | นโยบายการรักษาความปลอดภัย 
  © 2010 Bangkokinsurance.com